Divák musí před vstupem na divadelní představení či koncert a během jeho konání v divadle splnit jednu z podmínek aktuálně platného protiepidemického nařízení (ukončené očkování, prodělaný covid, a to ve lhůtách platných ke dni pořádané akce) a být schopen předložit ke kontrole doklad ( QR kód v aplikaci Tečka, certifikát v tištěné nebo elektronické podobě). Výjimky dle platného nařízení v den konání akce.

V prostoru divadla (včetně hlediště) se návštěvník pohybuje se správně nasazenou ochranou dýchacích cest platnou v době konání akce.

Bez dodržování tohoto nařízení, nebudou diváci do divadla vpuštěni.

Zároveň prosíme o dodržování platných odstupů ve vnitřních prostorách.

S ohledem na povinnost kontrolovat potvrzení o bezinfekčnosti, trvá vstup do divadla déle než obvykle.

 

Za dodržování nařízení děkujeme.