V lounském Loutkovém divadle působí Spolek loutkářů v Lounech, bližší informace naleznete v kontaktech nebo historii.

Představení pro děti dle programu, pravidelná nedělní představení od 14.30 h (v sezóně od konce října do konce března následujícího roku)

Jednotné vstupné 30,- Kč (není-li uvedeno jinak)

Děti do dvou let vstup zdarma

Divák musí před vstupem na divadelní představení či koncert a během jeho konání v divadle splnit jednu z podmínek aktuálně platného protiepidemiologického nařízení (ukončené očkování, platný antigenní či PCR test, prodělaný covid, a to ve lhůtách platných ke dni pořádané akce) a být schopen předložit ke kontrole doklad (nejlépe certifikát v tištěné nebo elektronické podobě, potvrzení o laboratorním testu, případně QR kód v aplikaci Tečka).

V prostoru divadla (včetně hlediště) se návštěvník pohybuje se správně nasazenou ochranou dýchacích cest platnou v době konání akce.

Bez dodržování tohoto nařízení, nebudou diváci do divadla vpuštěni.

Zároveň prosíme o dodržování platných odstupů ve vnitřních prostorách.

S ohledem na povinnost kontrolovat potvrzení o bezinfekčnosti, trvá vstup do divadla déle než obvykle.

 

Za dodržování nařízení děkujeme.

________________________________________________

Představení pro dospělé dle programu od 20.00 h

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ
Po – Ne     10.00-22.00 h

Pivnice Autobus, Kpt. Nálepky 2305, 440 01 Louny

Tel: 725 240 673

UPOZORNĚNÍ:

Předprodej vstupenek pouze na večerní představení !!!

Předprodej je zahájen měsíc před konáním akce.

Vstupenky je možno rezervovat osobně i telefonicky. Vstupenky jsou rezervovány pouze tři dny ode dne provedení rezervace. Po uplynutí této lhůty se rezervace ruší a vstupenky jsou zařazeny do běžného prodeje
(3 dny před konáním akce rezervace nepřijímáme).

Hromadné objednávky jsou přijímány na základě písemného požadavku.  Spolek loutkářů v Lounech si vyhrazuje právo krácení počtu hromadně objednaných vstupenek.

Náměty a připomínky možno zasílat na e-mail:

louny@loutkove-divadlo.cz

 

Přejeme Vám krásnou zábavu.