Kde je dobrá parta, nechybí ani písnička, nechybí ani kytara. To přesně je v Loutkovém divadle, proto tedy vznikla kytarová skupina „Modrá Zátoka“ se žánrem trampské písně. Vznikla tak, že z některých kytaristů a zpěváků se stali loutkáři a z několika loutkářů zase kytaristé a zpěváci. Prostě dobrá parta, která dokázala odevzdat kus poctivé amatérské práce. Tato parta však nehrála jenom v divadélku, ale zúčastňovala se známého celostátního festivalu amatérské písně „Porta“.

Celkem se SLD_0780zúčastnila sedmi konaných ročníků a byla pořadateli označována jako stálý inventář. Modrá Zátoka na Portách reprezentovala naše město a soupeřila se soubory z Prahy, Ostravy, Brna, Hradce, Plzně, Liberce, Ústí a dalších velkých měst. Soubor měl velkou oblibu u lounského obecenstva, což nejlépe dokumentují autobusové zájezdy na jednotlivé Porty.

Za přízně diváků uspořádala Modrá zátoka malou Portu v Lounech, a to dvakrát pod názvem Luna na sále Zastávka a ve Fučíkově divadle. V pestrém sledu si zazpívaly jednotlivé soubory hezké trampské písničky, ač staré či nové, vždy však melodické, podané s pravým amatérským elánem. Nebylo proto vyjímkou, že po sehrání pohádky se odložila vahadla výměnou za kytary a písničky. Bylo to tak i při krajské soutěži v Ústí nad Labem nebo na Skupových Strakonicích. Kytarové doprovody jsou však slyšet i v pohádkách a ne náhodou jsou hry zpestřovány písničkami. Tato parta se však postupem času rozpadla. Loutkové divadlo ovšem nezůstalo dlouho bez pokračovatelů tohoto hudebního žánru a Modrá Zátoka začala znovu hrát v novém obsazení. A tato tradice je zachována s malými obměnami až do dnešních dnů.
Prostě divadlo, hudba a zpěv patří odjakživa k sobě. Modrá Zátoka sehrává svoji úlohu i při získávání nových mladých členů do souboru.